Jsme etická firma

Věříme v úctu k lidem. Věříme tomu, že pomáhat potřebným je dobré. Věříme v lidskost. A proto jsme založili náš eD FOND POMOCI, díky kterému pomáháme handicapovaným, umírajícím a podporujeme osvětu.

Inspiruje nás Komenský, který píše: “Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme; a cokoli se tu koná, všech se týče.”

Uvažujete stejně? Spojme se. Spolu toho dokážeme víc.

Jak pomáháme?

Vybraným drobným organizacím, které poskytují potřebným profesionální služby v dobré kvalitě, nezištně zprostředkováváme finanční pomoc. Založili jsme pro ně nadační fond, jehož základem je společný příspěvek eD system a našich obchodních partnerů ve výši 1 Kč z každé vystavené faktury. Příspívat do něj je ale možné i nezávisle na fakturách - individuálně a ve volitelné míře.

Podívejte se na přispěvatele. Srdečně děkujeme.

Princip pomoci

Každý přispěvatel může svou pomoc poskytnout konkrétní organizaci, nebo do společného fondu, ze kterého odcházejí rovnoměrné příspěvky kvartálně. Každý partner, který se zapojí do programu, pak také může přispívat z programu eDen poskytnutím eDen bonů, kdy má 1 bon hodnotu 1 koruny. Přispějete-li, získáte i výhody pro sebe

  • Poskytnuté dary si jako dárci můžete odečíst od daňového základu a tím snížit svou daňovou povinnost.
    Jak si odečíst dar?
    Každoročně dostanete od organizací, kterým byl adresován váš příspěvek, potvrzení o výši daru. Toto potvrzení přiložíte ke svému daňovému přiznání.
  • Každoročně od nás dostanete certifikát o výši příspěvku vaší společnosti do eD FONDU POMOCI a můžete jej umístit na čestné místo ve své firmě.
  • Získáváte právo používat logo eD FONDU POMOCI pro své marketingové účely.
  • Budeme propagovat vaši společnost v rámci marketingových aktivit spojených s tímto fondem.

Kdo za eD FONDEM POMOCI stojí?

eD FOND POMOCI jsme založili v září 2011. Vznikl pod záštitou Radima Galvánka a Richarda Havlíka. O internetové stránky, organizační zajištění a propagaci se stará Tomáš Oleják. eD FOND POMOCI je součástí společnosti eD system a.s. Všichni lidé, kteří pomáhají v organizaci s jeho činností, to dělají dobrovolně, nezištně a bez nároku na jakoukoliv odměnu.